Privacyverklaring

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Pon Holdings B.V. in verband met de Security Engine.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Pon Holdings B.V., (Rondebeltweg 31, 1329 BN Almere, Nederland is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de Security Engine..

Pon Holdings B.V. is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Cervelo Europe;

 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;

 3. je aankoop van merkproducten van Cervelo Europe te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;

 4. je account bij Cervelo Europe te verwerken;

 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;

 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Cervelo Europe merkproducten te verbeteren;

 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;

 8. het bieden van diensten op het Internet;

 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;

 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;

 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;

 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;

 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Cervelo Europe producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Cervelo Europe producten etc.

Gegevens verzameld via sensoren

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens.

In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar Cervelo Europe en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan Cervelo Europe te leveren.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Cervelo Europe gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

class="privacyBorder privacyPadding"
Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld< Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Abonneren nieuwsbrief - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Contactformulier van onze klantenservice - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Cervelo Europe account aanmaken - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Merkproduct van Cervelo Europe te registreren - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Cervelo Europe producten kopen via de website - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden:
1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Bezoek aan onze websites (cookies) - Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid Cervelo Europe voor verdere details
De hierboven beschreven doeleinden:
6, 7, 8, 11, 12, en 13
Inloggen via sociale media op onze websites - De gegevens die je verstrekt
NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.
De hierboven beschreven doeleinden:
1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Gebruik van de app - De gegevens die je verstrekt
- Gegevens verzameld via sensoren
- Metadata
NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app
De hierboven beschreven doeleinden:
1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je Cervelo Europe en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat Cervelo Europe deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen.

Cervelo Europe kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Cervelo Europe. Cervelo Europe vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal Cervelo Europe je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Cervelo Europe of Pon kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan Cervelo Europe gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Cervelo Europe zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Cervelo Europe passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Cervelo Europe voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. Cervelo Europe zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van Cervelo Europe van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 11 juli 2017 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen en feedback

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar privacy@pon.com.